OBECNOŚĆ W EKOSYSTEMIE

Ilość obecnych w ekosystemie w danym czasie sub­stancji abiotycznych, takich jak fosfor, azot, węgiel itp. może być rozważana jako ilość pierwiastków, al­bo materiałów martwych. Należy rozróżniać ilości substancji i organizmów obecnych w jakimś czasie, lub spotykanych średnio w danym odcinku czasu od tempa zmian tych parametrów. Będzie to omówione dokładnie w dalszych rozdziałach.Ważnymi charakterystykami ekosystemu są ilość i rozmieszczenie zarówno materii organicznej, jaR i nieorganicznych związków chemicznych wchodzących w skład biomasy lub środowiska martwego. Możemy mó­wić o tym jako o strukturze biochemicznej ekosystemu. I tak np. ilość chlorofilu na jednostkę powierzchni lądu lub wody, ilość materii organicznej rozpuszczonej w wodzie są — jak zobaczymy — cha­rakterystykami wielce interesującymi ekologów.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: