NOWOCZESNA SZKOŁA

Poprzez uczestnictwo dzieci i młódzieży w imprezach krajoznawczo-turystycznych przyspiesza się znacznie    rozwój fizyczny i umysłowy uczniów oraz szeroko rozumiany proces samokształcenia.Nowoczesna szkoła powinna podjąć się misji wychowywania społeczeństwa do racjonalnego korzystania z wypoczynku. Najwłaściwszy okres do kształtowania nawyków i przyzwyczajeń występuje w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nawyki pożyte­cznego spędzania czasu wolnego w okresie przedszkolnym kształtować powinna głównie rodzina. W późniejszym okresie proces ten przyjmuje przedszkole, a następnie szkoła, dysponująca wyspecjalizowanym systemem organizacyjnym, tworzonym przez ludzi, którzy rozumieją problematykę „wychowania do.wypoczynku” i kierują tym wychowaniem.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: