NIEZBĘDNE SKŁADNIKI

K. Denek w oparciu o ogół celów wychowania współczesnego szkoły sprecy­zowanych przez H. Muszyńskiego (37) wyróżnia następujący kompleks postaw określa- jących stosunek do świata, które wpoić należy młodzieży w procesie wychowania po­przez krajoznawstwo i turystykę:   postawy ideowe (humanizmu, internacjonalizmu, egalitaryzmu, demokratyzmu, zaangażowania, ideowości, umiłowania wolności, szacunku do pracy),postawy społeczne (społecznego zaangażowania, patriotyzmu, społecznej użyteczności, gospodarności,,dyscypliny, odpowiedzialności, kolektywizmu i społecznej  otwartości). Niezbędnymi składnikami postaw społecznych – pisze K. Denek – są trwałe nastawienia spostrzeżeniowe, uczuciowy stosunek do wszelkich zjawisk życia społe- : cznego, motywacją dla aktywności według norm i wzorców objętych rolą obywatela, wiedza i doświadczenie oraz uczuciowy stosunek do roli obywatela; postawy interpersonalne (poszanowanie godności człowieka, poszanowanie życia i zdrowia, tolerancji, opiekuńczości, poszanowania własności, rzetelności, infor­macji, poszanowania autonomii jednostki).

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: