NAUCZYCIEL KRAJOZNAWCA

Pracami terenowymi oraz. obserwacjami dzieci i młodzieży należy umiejętnie kierować, gdyż w przeciwnym przypadku wykonanie ustalonych zadań może być niedbałe, a do wyników wkraść się mogą nieścisłości i pomyłki. Z tego też względu zarówno rodzaj prac, jak i ich charakter powinien\)yć celowo dobrany, a wyniki nie lekceważone przez dorosłych co jak wykazuje praktyka wpływać może negatywnie na dalszą działalność, młodzieży. Nauczyciel krajoznawcą jako kierownik grupy wycieczkowej powinien wyróżniać się zdolnościami organizacyjnymi, wychowawczymi i dydaktycznymi.’Powinien z je­dnakową troską i życzliwością odnosić się do wszystkich uczniów, być obiektywnym w rozstrzyganiu sporów, konfliktów i dokonywaniu ocen.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: