NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Śred­nia wydajność upraw utrzymuje się na poziomie dużo niższym od maksymalnego (np. średnia światowa pro­dukcja ziarna wynosi tylko 2 gramy na metr kwadra­towy na dzień). Największe możliwości zwiększenia produkcji pokarmu dla człowieka kryją się w ograni­czaniu fizycznych czynników limitujących produkcję, a także w przedłużaniu sezonu wzrostu, tj. lepszym wykorzystywaniu światła słonecznego w ciągu roku. Dla ekosystemów wodnych opisaliśmy krótko metodę jasnych i ciemnych butelek, krzywej dobowej oraz metodę chlorofilową, dla ekosystemów lądowych me­todę zbierania roślinności oraz pomiaru ilości wydzie­lanego dwutlenku węgla. Nie są to jedyne metody, ale dobrze ilustrują one kilka podstawowych sposobów mierzenia tempa .przemiany energii świetlnej na ener­gię (pokarmu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: