NAJBARDZIEJ AKTYWNE ZWIERZĘTA

Zwierzęta najbardziej aktywnie zjadające materiał roślinny, takie jak mały świerszcz (Oecanthus) i mała mrówka (Dorymyrmex), najszybciej osiągają szczyt radioaktywności . Odłożona na osi y wykresu radioaktywność mierzona jest szybkością roz­padu na minutę. Pomiarów dokonuje się przy pomocy licznika , w którym umieszcza się próby. Przy obliczaniu wyników należy uwzględnić poprawki na rozpad radioaktywny oraz na wydajność danego przyrządu w rejestrowaniu cząstek beta emitowanych przez 32P. Roślinożercy o większych rozmiarach, np. koniki polne (Melanoplus) osiągają szczyt radioaktyw­ności później, a drapieżce, np. pająki jeszcze później — po czterech tygodniach od momentu oznakowania roś­lin.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: