NA POZIOMIE POPULACJI

Wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej zaznajomieni z homeostaz ją na poziomie osobnika, np. w formie mechanizmów regulacyjnych utrzymujących stałą, niezależną od środowiska tem­peraturę ciała człowieka. Mechanizmy regulujące działają także na poziomie populacji, zespołu i ekosystemu, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Uwa­żamy na przykład za rzecz oczywistą, że zawartość dwutlenku węgla w powietrzu jest stała nie uświada­miając sobie prawdopodobnie, że jest to wynik inte­gracji organizmów ze środowiskiem, dzięki której usta­lone warunki utrzymują się, pomimo że duże masy ga­zów stale wchodzą i uchodzą z atmosfery. Homeostazja na poziomie populacji nie zawsze jest tak oczywista; niemniej jednak większość populacji ma tendencje do utrzymywania w pewnych granicach intensywności i tempa swojej działalności i to nie tylko w dojrzałych zespołach, takich jak np. stary las, którego struktura biologiczna buforuje zmiany środowiska zewnętrznego, lecz nawet w młodszych zespołach, które podlegają wpływom zmiennych wa­runków fizycznych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: