MYŚLĄC PRAKTYCZNIE

Albo, jak mogłaby zapytać osoba praktycz­nie myśląca, jaki pożytek mamy z tych wszystkich dziwnych gatunków? Jeśli zajmują one tylko miejsce lub konkurują z gatunkami pospolitymi o zasoby środowiska, to dlaczego nie wytępić ich wszystkich, aby te nieliczne, najlepiej przystosowane i najbardziej pożyteczne dla człowieka gatunki mogły zająć ich miej­sce.  Na ogół przyjmuje się, choć brak jest na to rze­czywiście naukowych dowodów, że korzyść z różno­rodności gatunkowej polega na zwiększeniu stabil­ności układu. Im więcej jest gatunków, tym większe są możliwości przystosowania się zespołu do zmiennych warunków środowiska, takich jak np. długo- lub krót­koterminowe zmiany klimatyczne. Lub, inaczej mówiąc, im większa jest pula genowa zespołu, tym większy jest jego potencjał przystosowawczy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: