MÓWIĄC JĘZYKIEM EKOLOGICZNYM

Mówiąc językiem ekologicznym, stront-90 pocho­dzący z opadu radioaktywnego (potencjalnie także z odpadów radioaktywnych) szczególnie łatwo trafia do organizmu człowieka i zwierząt poprzez spasający łańcuch pokarmowy, zwłaszcza w ekosystemach mają­cych dużą ilość opadów, niską koncentrację wapnia i minerałów (tzn. niską żyzność) i intensywnie spasa­nych, tzn. mających szybką konsumpcję i niski stan biomasy roślinności. Po chwili zastanowienia nietrudno jest zrozumieć, dlaczego każdy z tych warunków sprzyja przechodzeniu opadu radioaktywnego do sy­stemów biologicznych. W Anglii stwierdzono, że w koś­ciach owiec pasących się na wrzosowiskach o kwaśnej glebie i obfitych opadach deszczu znajduje się wielo­krotnie więcej strontu-90 niż w kościach owiec, pasą­cych się na pastwiskach suchych i żyźniej szych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: