MODEL TURYSTY

 W złożonym systemie krajoznawstwa i turystyki szkolnej, w którym w sposób harmonijny przeplatać powinny się wielorakie funkcje turystyki, nietrudno o zagubie­nie proporcji wymienionych założeń. Najczęściej obserwuje się przeładowanie progra­mu wycieczek zbyt dużą treścią programową – głównie o charakterze poznawczym. Często towarzyszy im pośpiech zarówno na etapie przygotowania, jak i przeprowadze­nia wycieczki, niesprzyjający kształtowaniu wrażliwości na otaczające piękno, nie stwarzający możliwości przeżyć i refleksji o głębszym charakterze.Rodzi się współcześ­nie niepożądany model turysty „oglądacza”’, odwiedzającego możliwie największą liczbę miejscowości, w krótkim czasie. Zwiedzanie takie ma charakter powierzchowny, nie sprzyja poznawaniu, utrwalaniu wiedzy, jak też kontaktowaniu się z ludźmi i oto­czeniem.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: