MODEL NAUCZYCIELA

Nie można się również zgodzić z modelem nauczyciela konwojenta, który obowiąz­ki swoje przekazuje biurom obsługi ruchu turystycznego oraz przewodnikom, a dzieci rozsiadłszy się w fotelach autokaru przyjmują pozę znudzonych milionerów.Tymczasem każdy nauczyciel i uczeń powinien sprawdzać t’doskonalić swoje umiejętności podczas wycieczek krótkich – głównie wycieczek przedmiotowych, pod­czas których poza noclegiem występują wszystkie elementy wycieczki dłuższej – jedno- lub wielodniowej, jednak w zmniejszonej skali czasowej i treściowej. Jest więc w wy­cieczce krótkiej również wielodniowe przygotowanie- uczestników (i nauczycieli) do wypadu w teren, podróż (marsz, dojazd), realizacja programu poznawczego, rekreacja (nawet na wycieczce 1-2-godzinnej);posiłek, powrót i podsumowanie będące przygo­towaniem do następnej wycieczki.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: