MNIEJSZE JEDNOSTKI

Przy­czyną tego jest fakt pojawiania się integracji w przy­padku, gdy mniejsze jednostki funkcjonują w obrębie jednostek większych. Na przykład intensywność fo­tosyntezy lasu lub pola zboża jako całości może być mniej zmienna niż intensywność fotosyntezy pojedyn­czych drzew lub pojedynczych źdźbeł zboża. Dzieje się tak dlatego, że zespół ma zdolność do reakcji kom­pensacyjnej^ Jeżeli ginie jakiś osobnik lub gatunek wchodzący w jego skład — pozostałe mogą wyrówny­wać tę stratę przez nasilenie własnej działalności. Ina­czej mówiąc mamy tu do czynienia z mechanizmami homeostatycznymi, które możemy zdefiniować jako mechanizmy kontrolne i równoważące (lub siły i prze- ciwsiły), tłumiące oscylacje.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: