MIKROSKOPOWE BADANIA

Mikroskopowe badania tych substancji lub założonych na nich hodowli pozwalają określić rodzaj odpowiedzialnych za stwierdzony rozkład mikroorga­nizmów. Badania krążenia substancji odżywczych prze­prowadza się obecnie przy pomocy pierwiastków pro­mieniotwórczych (znaczników).Ogromną wartość znaczników radioaktywnych w ba­daniach środowiskowych można wykazać na przykła­dzie ekosystemu laboratoryjnego. O kilku możliwoś­ciach ich zastosowania już wspominaliśmy. Jak mikro­skop rozszerza możliwości obserwowania struktur bio­logicznych, tak znaczniki radioaktywne zwiększają możliwości obserwowania funkcji biologicznych. Zna­kowane atomy pozwalają nam „zobaczyć” procesy nie- wykrywalne przy pomocy naszych zmysłów lub zwy­kłych metod chemicznych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: