METODYKA POBIERANIA PRÓB

Ponieważ metodyka pobierania prób jest tematem większości prac ekologicznych, nie będziemy dokład­nie omawiać tych trzech’ podstawowych metod. Przy pomocy każdej z nich można określić stan biomasy, np. małych zwierząt (tj. konsumentów) żyjących na na­ziemnych częściach roślinności badanego przez nas pola. To co za chwilę o nich powiemy będzie się odnosiło nie tylko do specyficznego przykładu ekosystemu pol­nego, ale do pobierania prób ekologicznych w ogóle.Powierzchnie próbne, na których przelicza się wszystkie organizmy mają zwykle kształt kwadratów. Omawiana poprzednio metoda oceny stanu biomasy roślin oparta była właśnie na próbach kwadratowych. Dla przeprowadzenia odłowów konsumentów żyjących na roślinności polnej trzeba zbudować pudło, lub rodzaj dużej klatki, otwartej na dole, obejmującej znaną po­wierzchnię.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: