METODY BADANIA STADU

Omawiając metody badania stawu wspominaliśmy, że ilość chlorofilu przypadająca na jednostkę powierz­chni może służyć jako wskaźnik dla całego ekosystemu. Zastanówmy się nad tą „strukturą barwników” zanim przejdziemy do struktury gatunkowej.Punkty na diagramie  oznaczają względną ilość chlorofilu przypadającą na 1 komórkę (lub na jed­nostkę biomasy). Zależność między całkowitą ilością chlorofilu a tempem fotosyntezy jest określana na pod­stawie ilości gramów materii organicznej produkowa­nej na godzinę przez 1 gram chlorofilu w obecności światła, do którego system jest adaptowany.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: