METODA ZNAKOWANIA

Metodę znakowa­nia i powtórnych odłowów możemy stosować z po­wodzeniem w sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani,, że wypuszczane osobniki będą się rozmieszczały w po­pulacji przypadkowo, oraz że śmiertelność i tempo odłowu osobników zarówno znakowanych, jak i nie- znakowanych jest podobne. Nie można przy jej po­mocy szybko określić całkowitego stanu biomasy owadów w polu, ponieważ występuje tu zbyt dużo gatunków oraz ich stadiów rozwojowych, bardzo zróżnicowanych pod względem zachowania, łowności itd. Każdy gatunek lub przynajmniej każdą większą rodzinę należałoby tą metodą opracowywać oddziel­nie. Natomiast w sytuacjach, kiedy populacja jest względnie homogenna pod względem systematycz­nym, rozwojowym itp. można przy pomocy tej me­tody uzyskać bardzo dobre wyniki.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: