MAŁA KABINA

Mała kabina z niewielką ilością komponentów mogłaby funkcjonować poza biosferą przez krótki czas, ale większy, bardziej zróżnicowany system byłby bardziej stabilny i bezpieczny przez dłuższy czas. Inżyniero­wie, technicy i ekolodzy, którzy o tym myślą i ekspe­rymentalnie tworzą różne możliwe odmiany kosmicz­nych ekosystemów, nie potrafią jeszcze określić wiel­kości i budowy systemu, który mógłby funkcjonować zupełnie niezależnie od innych ekosystemów przez czas potrzebny na długie podróże kosmiczne. Dla dalszego wyjaśnienia struktury i funkcji ekosys­temu posłużymy się przykładami wodnych i lądowych ekosystemów znajdujących się na naszej planecie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: