LICZEBNOŚĆ WIĘKSZYCH KONSUMENTÓW

Li­czebność większych konsumentów może być oszaco­wana drogą wielokrotnego odławiania w pułapki (np. myszy i ryjówki) albo bezpośredniego przeliczania (np. ptaki). Niestety żadna z tych metod nie nadaje się do oceny liczebności destruentów. Liczebność bakterii i grzybów oceniamy przez badanie metabolizmu ich nienaruszonych populacji.Fotosynteza netto (produkcja materii organicznej netto) w ekosystemach lądowych, w których dominują rośliny jednoroczne może być określana na podstawie wagi roślin i ściółki (opadłych liści i gałązek) pod ko­niec sezonu wegetacyjnego; należy przy tym uwzględ­nić poprawki na ilość masy roślinnej zjadanej przez owady i innych bezpośrednich konsumentów. Poprawki te można obliczy. Na ogół produkcja netto na nie- uprawianym polu w zależności od żyzności i pog y wynosi 200—1000 gramów suchej masy na sezon; z tego tylko około 10°/o lub nawet mniej, zjadają roślinożercy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: