ŁAŃCUCHY POKARMOWE

Może również występować czwarty poziom troficzny (konsumenci trzeciego rzędu). Trzeba podkreślić, że klasyfikacja troficzna jest oparta na funkcji, a nie na gatunkach; populacja danego gatunku w zależności od źródeł jej energii może zajmować jeden lub więcej poziomów troficznych. Zwracaliśmy już uwagę na pewne glony, które są częściowo autotro- ficzne, a częściowo korzystają z pokarmu wytwarzanego przez inne glony. To samo dotyczy populacji ludzi, którzy zużywają pokarm zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego pochodzenia. Każde przejście energii z jednego organizmu do in­nego lub jednego poziomu troficznego do innego po­łączone jest ze stratą dużej części energii w postaci ciepła, zgodnie z drugim prawem termodynamiki. Im krótszy jest łańcuch pokarmowy lub im bliżej początku łańcucha pokarmowego znajduje się dany organizm, tym mniejsze są te straty, tym większa jest ilość do­stępnej energii pokarmu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: