KRĄŻENIE SIARKI W ŚRODOWISKACH WODNYCH

Pewna ilość H2S jest po­nownie zamieniona na siarczany przez specjalne bak­terie siarkowe. Bakterie te noszą nazwę organizmow chemosyntetycznych, ponieważ źródłem energii jest  dla nich proces utleniania związków nieorganicznych (w tym przypadku utlenienia siarczku do siarczanu), a nie światło isłoneczne, które jest źródłem energii dla organizmów fotosyntetycznych. Ponieważ głównym miejscem rozkładu są osady denne, w których często występują warunki beztlenowe wiele H2S nie ulega utlenieniu i przechodzi do puli-rezerwuaru .  Interesujące, że procesowi powstawania związków że­laza towarzyszy przemiana fosforu z formy nieroz­puszczalnej w rozpuszczalną, a tym samym dostępną dla żywych organizmów; jest to świetna ilustracja tego, jak jeden cykl odżywczy oddziałuje na inny.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: