KRAJOZNAWSTWO NAUKĄ

W dotychczasowej literaturze krajoznawczo-turystycznej istotę, zakres i metody krajoznawstwa określa się różniel Niektórzy autorzy „chcieliby widzieć w nim (krajo­znawstwie) samodzielną naukę, lecz przeważnie zaprzecza mu się tej godności twier­dząc, że jest ono zaledwie przedsionkiem nauki, a więc tylko wiedzą skrzętnie notu­jącą wszelkie zbierane wiadomości o kraju. Jest zgodnie z nazwą tylko znawstwem kraju” . Wacław Nałkowski (Ziemia 1910) pisał, że „krajoznawstwo jest wiedzą o kraju, możliwie pełnym zbiorem faktów odnoszących się do danego kraju, ani nauką, ani sztuką, lecz informacją, źródłem, z którego zarówno geografia, jak i inne nauki  czerpać mogą materiał do swych opracowań”

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: