KRAJOZNAWCA- ENCYKLOPEDYSTĄ?

Krajoznawstwo to nie Vaterlandkunde, a Heimatkunde, nie otieczestwowiedienije, a krajewiedienije” .      Krajoznawstwo nie jest nauką, nie ma też własnych metod, ale stosuje metody znane w dydaktyce, a więc szczególnie bezpośredniość obserwacji. Naukowiec – zwła­szcza przyrodnik/geograf, etnograf, socjolog i inni zdobywają wiedzę w bezpośrednim kontakcie ze zjawiskami, badają wybrane zjawiska, poświęcają im   Krajoznawca – encyklopedystą?  Krajoznawstwu stawia się czasami zarzut spłyconego encyklopedyzmu, dającego młodzieży jedynie wyobrażenia ogólne bez gruntownego studiowania przedmiotu. Nie należy jednak zapominać, że pracę krajoznawczą prowadzi się z dziećmi i młodzieżą , szkolną nie specjalizującą się w wybranym kierunku, lecz przyswajającą sobie wiedzę wystarczająco Już poszatkowaną i mało ze sobą skorelowaną.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: