KRAJOBRAZ I NATURA

Krajobraz i natura były zawsze najwdzięczniejszymi obiektami utrwalonymi na kliszach uczniów-fotografików. To zainteresowanie fotografią krajo­znawczą, należy wykorzystać w pracy krajoznawczo-turystycznej w szkole.’Fotografo­wanie mobilizuje bowiem penetrujących teren uczestników wycieczek do wnikliwego postrzegania, kształci ich zmysł estetyczny i wrażliwość na oryginalne piękno, uczy zauważać zachodzące obok nich zjawiska, pozwala dokumentować wiernie przemijają­ce zdarzenia – jednym śłóweni zachęca do podjęcia działalności artystycznej. T. Rycer­ski  widzi w fotografii krajoznawczej „ważny element dokumentacji wszelkich przejawów życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego, umożliwia­jącej pokazywanie za pomocą obrazów wiedzy o kraju”.    Dla turystów interesujących się fotografią krajoznawczą ustanowiono Odznakę Fotografii”Krajoznawczej. Fotograficy – krajoznawcy mogą dodatkowo zrzeszać się w klubach fotografii PTTK, brać udział w licznych konkursach i wystawach pozaszkol­nych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: