KONCENTROWANIE WYSIŁKÓW

Koncentrowa­nie wysiłków na jednym punkcie może spowodować wyłom, który podciągnie cały front do przodu, ale prawdopodobnie da tylko pojedyncze wyprzedzenie, którego nie da się uogólnić, dopóki wiedza na sąsied­nich poziomach nie posunie się także naprzód. Jak to już było zaznaczone na początku tego rozdziału, w do­tychczasowych badaniach zajmowano się głównie za­leżnościami na poziomie osobnika. W rezultacie ro­dzaj ludzki wie dużo więcej o swoim organizmie niż o  środowisku, w którym żyje.Wracając do naszej pierwotnej definicji ekologii jako nauki zajmującej się badaniem struktury i funkcjono­wania przyrody,, trzeba zauważyć, że jeszcze do nie­dawna kładziono duży nacisk na opisowy aspekt zja­wisk. Ekologowie zadawalali się często opisaniem wy­glądu przyrody poprzez pojęcia odnoszące się do po­ziomu organizmów oraz warunków ich życia w danym czasie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: