KLUCZOWA ROLA W CYKLU

Organizmy, a zwłaszcza mikroorganizmy, spełniają kluczową rolę w cyklu krążenia nie tylko siarki, lecz i azotu oraz większości innych pierwiastków. Orga­nizmy aktywnie współdziałają w tworzeniu warunków życia własnego środowiska. Oczywiście kontrolę tę sprawują nie pojedyncze organizmy lub populacje; do­piero suma wszystkich procesów w prawidłowo roz­winiętym ekosystemie zapewnia stały dopływ materii i energii potrzebnej do życia. Redfield (1958) zebrał dane wiskazujące, że przez długie okresy organizmy miały duży wpływ na skład chemiczny morza. Zanim człowiek wyekwipowany w buldożery i inne potężne urządzenia zacznie działać jako decydujący czvnnik geochemiczny, powinien on długo i uważnie przyglą­dać się prawidłowo rozwiniętym ekosystemom.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: