KŁADZIONY NACISK

Obecnie taki sam nacisk kładzie się na badanie funkcjonowania przyrody. I słusznie, gdyż nigdy nie będzie można zrozumieć zmiennego oblicza przyrody bez badania także jej metabolizmu. Uwzględnianie funkcjonowania pozwala na nadanie właściwego zna­czenia małym, lecz bardzo aktywnym organizmom w stosunku do organizmów dużych, które mogą być okazałe, lecz stosunkowo mało aktywne. Oczywiste też jest, że z czysto opisowego punktu widzenia orga­nizmy tak strukturalnie różne, jak drzewa, ptaki i bak­terie mają ze sobą niewiele wspólnego. W rzeczywis­tości jednak wszystkie one są bardzo ściśle związane w funkcjonalne układy ekologiczne. Podobnie mogłoby się wydawać, że las, strumień i ocean mają niewiele ze sobą wspólnego, a jednak zostało stwierdzone, że wszystkie te systemy środowiskowe funkcjonują w po­dobny sposób.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: