KAŻDA SZKOŁA

Każda szkoła, szczególnie szkoła wiejska, musi wypracować dodatkowo własny, stały, doskonalony z roku na rok system realizacji treści programowych w formie wycieczek. Uwzględniać powinien on poza treściami krajoznawczymi terenu skorelo­wanymi z programem i położeniem geograficznym szkoły – poziom wykształcenia i przygotowania specjalistycznego nauczycieli, liczebność zespołów klasowych, posia­dane środki lokomocji oraz interdyscyplinarny charakter wyjazdów.System wycieczek, dostosowany do zasobów krajoznawczych regionu i stanu ogólnodostępnej bazy turystycznej, musi uwzględniać już istniejące systemy stworzone przez doświadczonych nauczycfeli, stosujących w pełni krajoznawczą formę przekazy^ wania treści i wiedzy uczniom. Korzystać bowiem należy z bogatych doświadczeń szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego. Systemy te l doświadczenia powinny być jedynie dostosowane do idei stopniowego poznawania własnego regionu w korela­cji z założeniami programowymi.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: