KALORYCZNOŚĆ POKARMU

Chcąc zaś obliczyć przybliżoną kaloryczność potencjal­nego pokarmu trzeba je pomnożyć przez 4. Jak już podawaliśmy, aż 90% produkcji może być dostępne dla heterotrofów, ale trzeba pamiętać, że ani człowiek, ani żaden inny pojedynczy gatunek nie może zasymilować całej energii związanej przez rośliny. I tak np. do pro­dukcji zboża należą kłosy, źdźbła, korzenie, pozosta­łości na ściernisku, ale człowiek spożywa tylko ziarno. Jak widać na rysunku 13 można wydzielić mniej wię­cej trzy grupy wielkości potencjalnej żyzności bio­logicznej na kuli ziemskiej: 1) niektóre części otwar­tych oceanów i pustynie, które produkują około 0,1 grama materii organicznej na metr kwadratowy na dzień lub nawet mniej; 2) półpustynne środowiska trawiaste, przybrzeżne strefy mórz, płytkie jeziora i zwykłe uprawy, które produkują od 1 do 10 gramów na metr kwadratowy na dzień; 3) niektóre płytkie systemy wodne, takie jak ujścia rzek, rafy koralowe, źródła mineralne, wilgotne lasy, intensywne uprawy (np. całoroczne uprawy trzemy cukrowej lub nawad­niane pustynie), a także naturalne biocenozy aluwial- nych równin, które mogą produkować od 10 do 20 gramów na metr kwadratowy na dzień.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: