JESZCZE INNE ZAGADNIENIE

Jesz­cze innym zagadnieniem wielkiej wagi jest struktura gatunkowa ekosystemu. Obejmuje ona nie tylko liczbę i rodzaje gatunków obecnych w ekosystemie, ale także zależność między gatunkiem a liczbą osobników lub biomasą oraz rozmieszczenie przestrzenne każdego gatunku wchodzącego w skład zespołu.Trzeba podkreślić, że można wyróżniać i badać eko­systemy różnych wielkości. Dogodnym terenem badań może stać się mały staw, wielkie jezioro, płat lasu albo nawet małe akwarium. Dopóki istnieją i współ­działają główni komponenci doprowadzający do wy­kształcenia się — nawet na krótki czas — swego ro­dzaju funkcjonalnej równowagi, dopóty jednostka ta może być traktowana jako ekosystem. Nasza biosfera jako całość składa się obecnie z serii zintegrowanych gradientów (od gór do równin, od wybrzeża do głę­bokiego morza itp.), tworzących „chemostat” o składzie chemicznym powietrza i wody stałym przez długie okresy czasu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: