JEDNOSTKI TAKSONOMICZNE

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że występo­wanie różnego rodzaju organizmów w różnych częś­ciach świata uzależnione jest nie tylko od lokalnych warunków życia, tzn. od temperatury lub większej czy mniejszej wilgotności, ale także od szerokości geograficznej. Każdy duży masyw lądowy ma swoją specy­ficzną faunę i florę. Wiadomo, że kangury występują tylko i wyłącznie w Australii,, a kaktusy i kolibry w Nowym Swiecie. Fascynująca historia radiacji adaptatywnej  omawiana jest we wszystkich podręczni­kach ewolucjonizmu. Z punktu widzenia ogólnej struk­tury i funkcjonowania ekosystemu ważne jest tylko uświadomienie sobie, że w różnych regionach geogra­ficznych do systemów mogą być włączane różne jed­nostki biologiczne.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: