JEDNOSTKI BIOLOGICZNE

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z jed­nostkami biologicznymi, czy też nieorganicznymi związkami chemicznymi zarówno koncentracja materii martwej, jak i tempo jej przemiany mają zasadnicze znaczenie. Szczególną uwagę musimy zwracać na zależntość między ilością, strukturą (tzn. uporządkowa­niem w przestrzeni) i tempem. Tylko drogą uzyskania maksymalnej ilości informacji o tych sprawach mo­żemy mieć nadzieję, że potrafimy zrozumieć, a tym samym i pokierować przyrodą.Dotychczas omawialiśmy głównie sytuacje w dużych ekosystemach. Przykładem badań na poziomie popu­lacji jest praca Kuenzlera (1961), który mierzył prze­pływ energii oraz krążenie fosforu w populacji małża żyjącego w ekosystemie słonych bagien. Małż ten — Modiólus demissus jest jednym z licznych zwierząt żyjących w słonych bagnach, ciągnących się wzdłuż południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczo­nych między lądem a wyspami.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: