JASNE PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ

Tak się składa, że jasne przedstawienie tych zagadnień na poziomie podstawowym nie pociąga za sobą konieczności wprowadzania’ dużej liczlby zupełnie nowych terminów; w wielu przypadkach można uży­wać słów znanych z codziennego życia, nadając im specjalny sens przez dodawanie do nich odpowiednich przedrostków, przymiotników itp. Specjalnym terminem używanym w biologii środo­wiskowej jest ekologia — słowo wywodzące się od greckiego „oikos”, co oznacza „dom”. Dosłownie jest więc ekologia badaniem „domów” lub mówiąc szerzej „środowisk”. Ponieważ ekologia dotyczy głównie funkcjonowania grup organizmów na lądach, w ocea­nach i wodach słodkich, właściwiej jest definiować ekologię jako naukę o strukturze i funkcjonoyroniu przyrody.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: