JAK W KAŻDEJ INNEJ DZIEDZINIE

W krajoznawstwie, jak w każdej Innej dziedzinie, działalność należy rozpoczynać od abecadła; Podziwiać należy niefrasobliwość tych nauczycieli, którzy nie wypróbo­wawszy własnych zdolności organizacyjnych i wiedzy krajoznawczej oraz przygotowa­nia grupy uczniowskiej na wycieczkach krótkich dwu- i parogodzinnych, rozpoczynają swój „pierwszy krok krajoznawczo-turystyczny” od wielkiej imprezy cało- lub kilku­dniowej. Szkody takiego „kroku” są niewybaczalne. Większość zdziera, swój zapał w trudzie przeciwieństw „radosnej improwizacji” pełnej luk treściowych i niedociąg­nięć organizacyjnych. Jeżeli do tego dojdą – a przy takim systemie muszą się zdarzyć – incydenty wychowawcze lub nieszczęśliwe wypadki, to nauczyciel taki raz-na zawsze wyrzeknie się wycieczki i znajdzie dziesiątki powodów dla prowadzenia zajęć wyłącznie w szkole.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: