JAK OŻYWIĆ DZIAŁALNOŚĆ KLUBU KRAJOZNAWCZEGO?

W świetle zebranych doświadczeń można stwierdzić, że realizacja hasła‘krajozna- wczego „poznanie kraju począwszy od własnego środowiska” jest metodycznie uzasad­niona treścią programów szkolnych oraz możliwa do realizacji w warunkach współ-, czesnego szkolnictwa. Program turystyki szkolnej został już w zasadzie ustalony – stwierdza H. Moroz (35) w artykule „O zadaniach turystyki młodzieżowej i programie ich realizacji”, najpierw, poznanie własnej miejscowości i najbliższej okolicy, potem województwa i regionu, a dopiero w dalszej kolejności odległych stron kraju”. Rzecz w tym, że nigdy nie udało się zrealizować tej starej idei. Najbliżej realizacji założeń programowych „poznania kraju od własnego środowiska” była turystyka szkolna z okre­su działalności SWOKT i SPOKT, jednak i wówczas trzeba było toczyć ciężkie boje o prze­strzeganie wymienionego nakazu.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: