ISTOTA EKOLOGII

Eksploatacja naturalnych środowisk — zagadnienie już od dawna interesujące człowieka nabrało szcze­gólnego znaczenia wraz z nadejściem ery atomu, to znaczy od czasu II wojny światowej. Nadzieje i groźby związane z nowo odkrytym źró­dłem energii, w powiązaniu z nadziejami i groźbami wynikającymi z równoczesnej eksplozji populacji ludz­kiej, stały się przyczyną zwrotu myśli człowieka w kierunku środowiska jego życia. Na obecnym pozio­mie rozwoju cywilizacji każdy młody naukowiec, a na­wet każdy wykształcony człowiek powinien znać przy­najmniej najbardziej ogólne warunki, dzięki którym na Ziemi może istnieć życie, a szczególnie jego własne życie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: