INWENTARYZACJA OBIEKTÓW I OBSZARÓW KRAJOZNAWCZYCH

Inwentaryzacja obiektów i obszarów krajoznawczych własnego regionu może przyczynić się do odkrycia ciekawych zabytków, obiektów czy dokumentów, a wyniki prac inwentaryzacyjnych wskazać mogą kierunki dalszych badań krajoznawczych. Inwentaryzacja prowadzona przez szkolne koła krajoznawczo-turystyczne po­winna dotyczyć w pierwszej kolejności konkretnych obiektów krajoznawczych będą­cych nieruchomościami (np.. kościoły, grodziska, pałace, pomniki,’ domy, wiatraki, mogiły, obiekty gospodarcze, pomniki przyrody, parki, rezerwaty, figury, płyty itp.).Może zrodzić się pytanie, po co inwentaryzować rzeczy i przedmioty zinwentaryzo­wane i czasami nawet opublikowane, jak to ma miejsce np. w przypadku województwa warszawskiego, w którym „Inwentaryzacja krajoznawcza województwa warszawskie­go” zawiera wykaz miejscowości, w których znajdują się obiekty krajoznawcze.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: