INTERESUJĄCA METODA

Powoduje to wytwarzanie się wę­glanu. Węglan ten wytrącamy z roztworu w postaci węglanu baru, a ilość pozostałego wodorotlenku sodu określamy przez miareczkowanie, podobnie jak przy pomiarach tlenu. Ilość wyprodukowanego dwutlenku węgla obliczamy odejmując ilość pozostałego w naczy­niu z glebą wodorotlenku sodu od jego ilości w pudełku bez gleby, w którym nie zachodziło wydzielanie dwu­tlenku węgla.Interesującą metodą badania destruentow są analizy tempa rozkładania przez nie specyficznych substancji umieszczanych w ekosystemie. Na przykład okresowe ważenie i analizowanie liści umieszczonych w siatce plastikowej i pozostawionych w ściółce w ich natural­nych środowiskach lub skrawków celulozy umieszczo­nych w glebie pozwala nam rejestrować zarówno iloś­ciowe, jak i jakościowe właściwości rozkładu materii roślinnej.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: