INSTRUKTAŻOWA DZIAŁALNOŚĆ

Instruk­tażowa działalność krajoznawczo-turystyczna wymaga od zatrudnionego pedagoga równoczesnego posiadania umiejętności praktycznych i teoretycznych. Dopóki więc władze oświatowe nie stworzą etatu wychowawcy-instruktora krajoznawczo-tury- , stycznego zatrudnionego w placówkach wczasowych, należy tę funkcję powierzać wy­trawnemu pedagogowi, który kierować będzie działalnością turystyczno-krajoznaw- czą, dobierając sobie do pomocy, mających już doświadczenie w pracy krajoznawczo- -turystycznej’, uczestników-członków SKKT-PTTK.Aby ułatwić uczestnikom kolonii i obozów możliwość uprawiania turystyki kwali­fikowanej i uatrakcyjnić pobyt turystyczny, należałoby zabierać komplet rowerów umożliwiających odbywanie wycieczek po najbliższym terenie.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: