INSPIRACJA DO DZIAŁAŃ

Oprócz tego powinien zdobyć uprzednio przynajmniej jedną odznakę turystyki kwalifikowanej PTTK w stopniu brązowym oraz posiadać wiedzę i umiejętności turystyczno-krajoznawcze, zdobyte w trakcie działalności w SKKT-PTTK lub w drużynie harcerskiej, co najmniej na praio- mie podstawowego szkolenia PTTK. Uprawnienia MOT-PTTK nabywa kandydat po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu oraz złożenia ślubowania. Uprawnienia nadaje ZW PTTK. W skład komisji wchodzi przedstawiciel kuratorium oświaty i wycho­wania oraz komendy chorągwi ZHP. MOT-PTTK zrzeszać mogą się w klubachi riotoe- żowych organizatorów turystyki PTTK. Kluby te doszkalają swoich członków oraz inspirują do różnorodnych działań organizacyjnych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: