ILOŚCIOWE ZALEŻNOŚCI

Teraz zajmiemy się ilościowymi zależnościami między gatunkami a osobnikami, jako jednym z przejawów struktury gatunkowej. Bardzo charakterystyczną i stałą cechą biocenoz w jakimkolwiek wybranym punkcie czasowo-przestrzennym jest stosunkowo mała liczba gatunków pospolitych, tj. reprezen­towanych przez dużą liczbę osobników lub dużą bio­masę, oraz stosunkowo duża liczba gatun­ków rzadkich. Na przykład w lesie może rosnąć 50 gatunków drzew, a tylko kilka z nich daje aż 90°/o drewna. O podobnej sytuacji świadczą np. obliczenia wykonane przez studentów ekologii dla traw i turzyc małego fragmentu prerii.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: