ILOŚĆ CIEPŁA

Ponieważ wydajność przemian biologicznych (1_10%) wydaje się człowiekowi niska w porównaniu z wydajnością maszyn przez niego budowanych, prag­nie on często ulepszać naturę przez powiększenie pro­centu energii przekazywanej konsumentom przez ro­śliny z energii światła słonecznego. Zanim przedysku­tujemy ten niezwykle ważny problem, musimy jeszcze trochę rozszerzyć nasze podstawowe wiadomości teo­retyczne. Dobrze będzie wyjaśnić teraz kilka spraw związanych z jednostkami, proporcjami i wydajnością. Zbyt często wprowadzani jesteśmy w błąd przez ludzi, którzy układając proporcje i obliczając udziały procentowe świadomie bądź nieświadomie używają nieporówny­walnych jednostek. Podstawową jednostką energii w badaniach ekologicznych jest duża kaloria lub kilokaloria. Jest to ilość ciepła potrzebna do ogrzania jed­nego litra (tzn. 1 kilograma) wody o jeden stopień Cel­sjusza.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: