IGLASTA ŚCIÓŁKA

Imponująca różnorodność gatunków jest oczywiście wynikiem zmienności środowiska fizycznego. Jednakże jeśli nawet wybierzemy możliwie homogenne, jedno­lite środowisko i ograniczymy się do jednego taksonu, to otrzymamy taki sam obraz. Iglasta ściółka jedno lub dwugatunkowego lasu sosnowego jest jednym z naj­bardziej jednorodnych środowisk, jakie można znaleźć w przyrodzie. A tymczasem, gdy igliwie sosnowe wło­żymy do lejka Tullgrena , to wypłoszymy z nie­go zdumiewającą różnorodność małych zwierząt.  Mamy więc tu taki sam obraz jak w omawianym już przypadku środowiska trawias­tego : jeden gatunek silnie dominujący, nie­wielka liczba gatunków dość pospolitych i ogromna gatunków nielicznych.Dane uzyskane dla roztoczy można przedstawić w in­ny sposób, ,pozwalający na uwypuklenie w ich skła­dzie gatunkowym grupy gatunków nielicznych.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: