HAMUJĄCE DZIAŁANIE

Ponieważ te wszystkie cztery elementy, tzn. energia, materia, warunki ś r o d o w i s k o w e, b i o c e n o z a, współdziałaj ą w przy­rodzie w sposób bardzo skomplikowany, dobrze będzie zastanowić się ogólnie nad czynnikami ograni­czającymi, a dopiero potem zająć się czynnikami biologicznymi. Ograniczającymi (limitującymi) nazywamy te wszy­stkie czynniki, które mają tendencję do hamowania potencjalnego wzrostu ekosystemów. Jeśli to hamu­jące działanie ma wpływ na przeżywalność populacji, tak jak w przypadku herbiworów omawianych w roz­dziale 3, odpowiedzialne za nie czynniki nazwiemy czynnikami regulującymi. J. Iiebig (1840) pierwszy wyraził przypuszczenie, że przeżywalność or­ganizmów może zależeć od najsłabszego ogniwa w eko­logicznym łańcuchu ich potrzeb.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: