GROMADZONE MATERIAŁY

W oddzielnej teczce należy.także gromadzić zdjęcia. Opisane ołówkiem fotografie wkładamy do poszczególnych kopert według przyjętego kryterium. Nakopertach (naj-‘ lepiej brązowych) umieszczamy napisy typu „Fotokopie dokumentów”, „Architektura, i sztuka”, „W szkotó”, „Komunikacja”, „Handel” itp: Uporządkowane tematycznie fo­tografie łatwo wykorzystać w czasie pisania pracy lub organizowania wystaw, a po­nadto nie ulegają zniszczeniu. ‘Gromadzone w teczkach materiały powinny być opracowywane starannie i posia­dać metryczki (tematyka, np. opisŚwięta kwitnącej jabłoni”, dane liczbowe, kto i kie­dy sporządził).Albumy. Cennym materiałem dokumentalnym są zdjęcia fotograficzne i filmy. Na kliszy fotograficznej można utrwalić ważne wydarzenia z życia miasta, np. wiec solidarnościowy na Rynku Krakowskim w 1905 r.,; wygląd placu sprzed kilkudziesięciu lat, brutalną przemoc l barbarzyństwo hitlerowców wobec pamiątek kultury narodowej itp.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: