GRANICE MOŻLIWOŚCI

Nie istnieje wprawdzie województwo, które zabezpieczałoby w swoich granicach wszystkie możliwości rozwoju rozlicznych form pracy krajoznawczo-turystycznej, nie ma jednak regionu, który nie posiadałby specyficznych i różnorodnych walorów histo­rycznych,- kulturowych i przyrodniczych wystarczających w zupełności do realizacji podstawowych założeń turystyki szkolnej. Stopień realności tej hipotezy wykazał pedagogiczny eksperyment gorzowski, realizowanyr.w roku 1975 przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wlkp. oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w tym mieście. Słowo eksperyment należy tu rozumieć jako ruch nowatorski mający na celu zmianę procesu nauczania i wychowania w zakresie organizacji, treści i metod, a nie jako klasyczną metodę badawczą.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: