GRAMOWA KALORIA

Mała lub gramowa kaloria (ilość ciepła po­trzebna do ogrzania 1 grama wody o 1°C) jest uży­wana przy pracach nad małymi organizmami lub ma­łymi ilościami energii. W naszej książce będziemy uży­wali skrótu kcal na oznaczenie kalorii dużej i cal na oznaczenie małej. Jednostki wagi mogą być używane do opisywania energetyki biocenoz tylko wtedy, gdy wartości kaloryczne mierzonej biomasy są jednakowe. Na ogół przyjmuje się, że wartość kaloryczna 1 grama suchej masy bez popiołu wynosi dla roślin około 4 kcal, a dla zwierząt około 5 kcal. W przypadku magazyno­wania energii, np. w nasionach, czy ciałach zwierząt migrujących lub zapadających w sen zimowy wartości te dochodzą do 7—8 kcal. Należy pamiętać, że propor­cje lub udziały procentowe muszą być niemianowane zarówno w liczniku, jak i mianowniku proporcji muszą występować te same jednostki: np. kilokalorie na kilokalorie lub gramy suchej masy na gramy suchej masy, a nie kilokalorie na gramy.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: