GŁÓWNY CEL PRACY

Praca krajoznawczo-turystyczna z dziećmi i młodzieżą szkolną przebiega najpełniejw ramach działalności szkolnego koła lub klubu krajoznawczo-turystycznego. Znaczneosiągnięcia w tym zakresie posiadają również wyspecjalizowane w turystyce i krajo­znawstwie harcerskie kluby turystyczne.     Głównym celem pracy każdego szkolnego koła krajoznawczo;turystycznego po­winno być wszechstronne poznawanie przez młodzież własnego i najbliższego miejscą zamieszkania. Cel ten. osiąga się zarówno poprzez realizację zadań ogólnych,.które są wspólne dla całego ruchu krajoznawczo-turystycznego, jak i zadań szczegółowych, wynikających najczęściej ze specyfiki środowiska jak i z tradycji poszczególnych szkół.Celem pracy krajoznawczej powinno być przede wszystkim uczuciowe wiązanie młodzieży ze środowiskiem, poszerzenie jej wiedzy ogólnej i szczegółowej o, regionie i kraju, rozbudzanie zainteresowań i zamiłowań, wykrywanie zdolności i talentów oraz kształtowanie osobowości młodzieży, poprzez umożliwianie jej uczestnictwa w życiu społecznym.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: