GŁÓWNE ORGANY

Organami naczelnymi Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych słj: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Działal­ność tego Towarzystwa wytycza statut oraz zarządzenie Ministra Oświaty i Przewodni- ‚ czącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 września 1965 roku, a także zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 1970 roku w sprawie organizacji i działalności szkolnych schronisk młodzieżowych (Dz. Urz. Min. Ośw., i Szk. Wyższego nr B-3. poz. 24, ze zmianami wprowadzony mi zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1811972 Dz. Un. Min. Ośw. i Szk. Wyższego nr B-2, poz. 9 oraz zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania . ż dńia 21XH 1972 r. Dz. Urz. Min. Ośw. ł Wych. nr 6, poz. 52). Terenowymi ogniwami

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: