GŁÓWNE INPREZY

Do głównych corocznych imprez krajoznawczo-turystycznych o charakterze ogólnopolskim, organizowanych przez resort oświaty i wychowania wspólnie z PTTK, ZHP,PTSM należały: szkolno-harcerski rajd turystyczny „Grunwald”, Młodzieżowy Tumie) Turystyczno-Krajoznawczy, Zlot Młodzieży PTSM, Turniej Krasomówczy, Rajd Leni­nowski i Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej w Krakowie.Turystykę dzieci i’młodzieży charakteryzuje oprócz nastawienia poznawczego * również ścisły zwitek z różnymi formami turystycznej aktywności ruchowej. Dzieci i młodzież poszukuj ą w turystyce okazji do doskonalenia sprawności fizycznej, przeżycia przygody połączonej często z ryzykiem.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: