EKSPLOZJA LĄDOWA

Nawet je­śli eksplozje z bronią jądrową nie będą już przeprowa­dzane, losy i wpływ na środowisko radioaktywnych produktów ubocznych pozostanie dla człowieka sprawą niezwykle ważną, ponieważ zasadniczo takie same pro­dukty powstają w reaktorach i w innych urządze­niach do pokojowego wykorzystania energii atomowej. Jak wspominaliśmy przy omawia­niu eksperymentów ze znacznikami radioaktywnymi, organizmy mają zdolność gromadzenia składników od­żywczych, tak że koncentracja tych składników w bio­masie znacznie przewyższa ich koncentrację w otacza­jącym środowisku fizycznym. Izotopy promieniotwór­cze składników odżywczych, nie różniące się chemicznie od izotopów trwałych, podlegają także koncentracji i tworzą często w komórkach i tkankach lokalne pola promieniowania o wiele intensywniejszego niż promie­niowanie w otaczającym środowisku.

Cześć jestem Aneta! Jestem zapaloną pasjonatką podróży. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek z moich zagranicznych wakacji. Zapraszam do śledzenia mojego serwisu i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: